Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

IKT viedo sistēmu projektētājs

Description

Code

2511.11

Description

IKT viedo sistēmu projektētāji izmanto mākslīgā intelekta metodes inženierzinātnē, robotikā un datorzinātnē, lai izstrādātu programmas, kas imitē intelektu, tostarp domāšanas modeļus, kognitīvas un uz zināšanām balstītas sistēmas, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Viņi arī integrē strukturētās zināšanas datorsistēmās (ontoloģijas, zināšanu bāzes), lai risinātu sarežģītas problēmas, kam parasti nepieciešama augsta līmeņa cilvēka pieredze vai mākslīgā intelekta metodes.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternatīvs apzīmējums

datorlingvistikas inženiere

datorlingvistikas inženieris

IKT viedo sistēmu projektētāja

IKT viedo sistēmu projektētājs

inteliģento sistēmu izstrādātāja

inteliģento sistēmu izstrādātājs

mašīnmācīšanās sistēmu izstrādātāja

mašīnmācīšanās sistēmu izstrādātājs

mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātāja

mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātājs

saistīto datu inženiere

saistīto datu inženieris

semantisko tehnoloģiju inženiere

semantisko tehnoloģiju inženieris

viedo sistēmu izstrādātāja

viedo sistēmu izstrādātājs

viedo sistēmu projektētāja

viedo sistēmu projektētājs

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences