Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projekta atbalsta speciālists

Description

Code

3343.1.6

Description

Projekta atbalsta speciālisti horizontāla projektu vadības biroja ietvaros sniedz dažāda veida pakalpojumus ar mērķi veicināt projekta sekmīgu īstenošanu. Viņi piedāvā administratīvu atbalstu, palīdzību un apmācību projekta vadītājiem un citiem darbiniekiem, pārvalda projekta dokumentāciju un palīdz projekta vadītājam veidot projekta programmas, plānot resursus, veikt koordinācijas darbības un sniegt pārskatus. Projekta atbalsta speciālisti atbild par kvalitātes nodrošināšanas darbībām un metodikas pamatnostādņu un citu organizatorisku standartu ievērošanas uzraudzību. Viņi arī piedāvā konsultācijas par projektu pārvaldības instrumentiem un saistītajiem administratīvajiem pakalpojumiem.

Alternatīvs apzīmējums

PMO

projekta piegādes virsnieks

projektu kontroles darbinieks

projektu vadības virsnieks

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze: