Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

profesionālās izglītības pedagogs

Description

Code

2320.1

Description

Profesionālās izglītības pedagogi pasniedz studiju kursu jomā, kurā paši ir specializējušies un kura galvenokārt ir praktiska rakstura. Viņi sniedz teorētisku apmācību, pielietojot praktiskas iemaņas un metodes, kas studentiem pēc tam ir jāpilnveido brīvi izvēlētā specializētās arodmācības profesijā, un sniedz atbalstu, lai pilnveidotu apmācāmo attieksmi un vērtības. Profesionālās izglītības pedagogi uzrauga studentu sekmes, vajadzības gadījumā palīdz individuāli un novērtē viņu zināšanas un profesionālās iemaņas pedagoģijā, uzdodot uzdevumus, testus un pārbaudes darbus.

Alternatīvs apzīmējums

profesionālās izglītības pedagoģe

profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

profesionālās izglītības skolotājs

profesionālās izglītības pedagogs

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences