Skip to main content

Show filters

Hide filters

vispārējās aprūpes māsa

Description

Code

2221.2

Description

Vispārējās aprūpes māsas ir atbildīgas par pacientu veselības aprūpi un tās atjaunošanu, sniedzot fizisku un psiholoģisku atbalstu pacientiem, viņu draugiem un ģimenes locekļiem. Viņas arī uzrauga norīkotos komandas locekļus.

Alternatīvs apzīmējums

bērnu aprūpes māsa

bērnu māsa

Regulatīvie aspekti

Uz šo profesiju attiecas Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (un tās grozījumi). Plašāka informācija par speciālistu brīvu pārvietošanos. Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences