Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inženieris atkrastes atjaunīgās enerģijas jomā

Description

Code

2149.9.5

Description

Inženieri atkrastes atjaunīgās enerģijas jomā projektē un uzrauga atkrastes energoražošanas kompleksu un iekārtu uzstādīšanu. Viņi pēta iespējamās uzstādīšanas vietas un veic tajās izmēģinājumus ar mērķi atrast vispiemērotāko vietu, nodrošina projekta sekmīgu īstenošanu un veic nepieciešamās izmaiņas vai sniedz mērķtiecīgus padomus. Inženieri atkrastes atjaunīgās enerģijas jomā pārbauda aprīkojumu, piemēram, vējģeneratora lāpstiņas, kā arī plūdmaiņas straumju un viļņu ģeneratorus. Viņi izstrādā enerģijas efektīvākas ražošanas un vidiskās ilgtspējas stratēģijas.

Alternatīvs apzīmējums

hidrodinamikas inženieris

jūras atjaunojamās enerģijas inženieris

okeāna atjaunojamās enerģijas inženieris

RŪDAS inženieris

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences