Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

politikas speciālists

Description

Code

2422.12

Description

Politikas speciālisti pēta, analizē un izstrādā politiku dažādās valsts nozarēs un veido un īsteno šīs politikas nostādnes, lai uzlabotu esošo regulējumu attiecīgajā nozarē. Viņi izvērtē spēkā esošās politikas ietekmi un par secinājumiem ziņo valdības pārstāvjiem un sabiedrības locekļiem. Politikas speciālisti cieši sadarbojas ar partneriem, ārējām organizācijām vai citām ieinteresētajām personām un regulāri sniedz tiem jaunāko informāciju.

Alternatīvs apzīmējums

politikas referente

politikas referents

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences