Skip to main content

Show filters

Hide filters

grāmatvedis

Description

Code

2411.1

Description

Grāmatveži pārskata un analizē finanšu pārskatus, budžetus, finanšu ziņojumus un uzņēmējdarbības plānus, lai pārbaudītu, vai nav veikti kādi pārkāpumi, kas radušies kļūdu vai krāpšanas rezultātā, un sniedz saviem klientiem finanšu konsultācijas tādos jautājumos kā finanšu prognozēšana un riska analīze. Viņi var pārbaudīt finanšu datus, risināt maksātnespējas gadījumus, sagatavot nodokļu deklarācijas un sniegt citas ar nodokļiem saistītas konsultācijas, atsaucoties uz spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Alternatīvs apzīmējums

galvenais grāmatvedis

grāmatvede

grāmatvedis

vecākais grāmatvedis

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences