Skip to main content

Show filters

Hide filters

piemērots bīstamo preču iepakojums

Description

Description

Jāzina, ka dažādu veidu bīstamo kravu iepakojumi (izņemot ierobežotos un izņēmuma daudzumos) jāizstrādā un jāizgatavo atbilstoši ANO specifikāciju standartiem un tiem jāiztur praktiski ar pārvadāšanu saistīti testi, piemēram, tie jānomet, jāuzglabā kaudzē un jāpakļauj spiedienam. Tiem jāatbilst arī to materiālu vajadzībām, kurus tie satur. Turklāt iepakojumam jāatbilst tajā esošo materiālu sastāva īpašībām. Iepakojumu sertificē kompetentā iestāde.

URI jēdziens