Skip to main content

Show filters

Hide filters

uz modeļiem balstīta sistēminženierija

Description

Description

Uz modeļiem balstīta sistēminženierija ir sistēminženierijas metodika, kurā par galveno informācijas sniegšanas līdzekli ir izmantota vizuālā modelēšana. Tās uzdevums ir izveidot un izmantot domēnu modeļus kā galvenos līdzekļus informācijas apmaiņai starp inženieriem un inženiertehniskajiem speciālistiem — tā vietā, lai informācijas apmaiņu veiktu ar dokumentiem. Tādējādi tā, balstoties uz abstraktiem modeļiem, kas saglabā tikai attiecināmus datus, novērš nevajadzīgas informācijas nodošanu.

URI jēdziens