Skip to main content

Show filters

Hide filters

inspicēt bīstamo atkritumu noteikumu ievērošanu

Description

Description

Inspicēt organizācijas vai iestādes stratēģijas, kas attiecas uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, lai nodrošinātu, ka to darbības atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un ka tiek veikti pasākumi, lai uzlabotu aizsardzību pret iedarbību un nodrošinātu veselību un drošību.

Alternatīvs apzīmējums

pārbaudīt bīstamo atkritumu noteikumu ievērošanu

URI jēdziens