Skip to main content

Show filters

Hide filters

zinātniska pētījuma veikšana

Description

Description

Plānot zinātnisko pētījumu, formulējot pētījuma jautājumus un veicot empīrisku vai literatūras izpēti, lai noskaidrotu atbildes uz formulētajiem jautājumiem.

Alternatīvs apzīmējums

veikt zinātnisku izpēti

zinātniskas izpētes īstenošana

zinātniskas izpētes veikšana

izstrādāt zinātnisku pētījumu

veikt zinātnisku pētījumu

zinātniska pētījuma izstrāde

URI jēdziens