Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

finanšu pārskati

Description

Description

Finanšu uzskaites kopums, kas liecina par uzņēmuma finansiālo stāvokli noteikta perioda vai grāmatvedības gada beigās. Finanšu pārskati, kas sastāv no piecām daļām, un ietver finanšu stāvokļa pārskatu, apvienoto ienākumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu (SOCE), naudas plūsmu pārskatu un piezīmes.

Saistība

URI jēdziens