Skip to main content

Show filters

Hide filters

remonta rokasgrāmatu lietošana

Description

Description

Piemērot informāciju, piemēram, regulārās apkopes shēmas, pakāpeniskas remontdarbu instrukcijas, informāciju par bojājuma izlabošanu un kapitālremontu, lai veiktu regulāru apkopi un remontdarbus.

Alternatīvs apzīmējums

remonta rokasgrāmatu izmantošana

lietot remonta rokasgrāmatas

izmantot remonta rokasgrāmatas

remonta informācijas lietošana

remonta informācijas izmantošana

URI jēdziens