Skip to main content

Show filters

Hide filters

zonējuma kodi

Description

Description

Zemes sadalīšana zonās, kurās tiek atļauti dažādi lietošanas veidi un darbības, piemēram, dzīvojamo ēku, lauksaimniecības un rūpnieciskās darbības. Šīs zonas reglamentē likumdošanas procedūras un vietējās pašvaldības.

URI jēdziens