Skip to main content

Show filters

Hide filters

ievākt eksperimentālos datus

Description

Description

Apkopot zinātnisko metožu, piemēram, testēšanas metodes, eksperimentālās projektēšanas metodes vai mērījumu rezultātā iegūtos datus.

Alternatīvs apzīmējums

apkopot eksperimentālos datus

URI jēdziens