Skip to main content

Show filters

Hide filters

pārtikas nekaitīguma standarti

Description

Description

Pārtikas nekaitīguma standarti (t. i., standarts ISO 22000), ko izstrādājušas atzītās standartizācijas organizācijas, kas pēta pārtikas nekaitīgumu. Piemēram, starptautiskajā standartā ISO 22000 ir noteiktas prasības efektīvai pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmai. Tā aptver interaktīvu saziņu, sistēmas vadību, nepieciešamās programmas un HACCP principus.

URI jēdziens