Skip to main content

Show filters

Hide filters

izplatīt rezultātus zinātnieku kopienā

Description

Description

Publiski atklāt zinātniskus rezultātus, izmantojot jebkādus pieejamus līdzekļus, tostarp konferences, darbseminārus, kolokvijus un zinātniskas publikācijas.

Alternatīvs apzīmējums

Publiskot zinātniskos rezultātus

Saistība

URI jēdziens