Skip to main content

Show filters

Hide filters

vizuāla attēlojuma metodes

Description

Description

Vizuālā attēlojuma un mijiedarbības paņēmieni, piemēram, histogrammas, izkliedes diagrammas, virsmas diagrammas, koku kartes un paralēlās koordinātu diagrammas, kuras var izmantot, lai parādītu abstraktus skaitliskus un neskaitliskus datus, lai cilvēkos veicinātu izpratni par šo informāciju.

Alternatīvs apzīmējums

metodes vizuālam attēlojumam

vizuālās demonstrācijas metodes

vizuālā attēlojuma paņēmieni

vizuālais attēlojums

vizuālās demonstrācijas paņēmieni

Saistība

URI jēdziens