Skip to main content

Show filters

Hide filters

izmantot statistiskās analīzes metodes

Description

Description

Izmantot statistiskās analīzes modeļus (aprakstošo vai secinošo statistiku), metodes (datizraci vai mašīnmācīšanos) un IKT rīkus, lai analizētu datus, atklātu korelācijas un prognozētu tendences.

Alternatīvs apzīmējums

izmantot statistiskās datu analīzes metodes

lietot statistiskās analīzes paņēmienus

statistiskās analīzes paņēmienu attiecināšana

izmantot statistiskās analīzes paņēmienus

Saistība

URI jēdziens