Skip to main content

Show filters

Hide filters

īstenot riska pārvaldību pret mākslas darbiem

Description

Description

Noteikt mākslas kolekcijas riska faktorus un mazināt tos. Mākslas darbu riska faktoros ietilpst vandālisms, zādzība, kaitēkļi, ārkārtējas situācijas un dabas katastrofas. Izstrādāt un īstenot stratēģijas šo risku mazināšanai.

URI jēdziens