Skip to main content

Show filters

Hide filters

sagatavot finanšu pārskatus

Description

Description

Apkopot, ievadīt un sagatavot finanšu pārskatu kopumu, kas atklāj uzņēmuma finanšu stāvokli noteikta perioda vai pārskata gada beigās. Finanšu pārskati, kas sastāv no piecām daļām, tas ir, finanšu stāvokļa pārskata, apvienotā ienākumu pārskata, pārskata par pašu kapitāla izmaiņām (SOCE), naudas plūsmu pārskata un piezīmēm.

URI jēdziens