Skip to main content

Show filters

Hide filters

globālās navigācijas satelītsistēmas veiktspējas parametri

Description

Description

Pārzina globālās navigācijas satelītsistēmas (GNSS) veiktspējas parametrus un prasības, kādai konkrētos apstākļos ir jābūt GNSS sistēmai.

Alternatīvs apzīmējums

globālās navigācijas satelītu sistēmas veiktspējas parametri

URI jēdziens