Skip to main content

Show filters

Hide filters

reaģēt uz kodolavārijas situācijām

Description

Description

Īstenot rīcības plānu, reaģējot uz iekārtu nepareizu darbību, traucējumiem, kļūdām vai citiem notikumiem, kas var radīt piesārņojumu. Reaģēt uz citiem ar kodolenerģiju saistītiem ārkārtas gadījumiem, nodrošinot, lai kodoliekārta būtu droša un no skartajām zonām tiktu evakuēti cilvēki, kā arī tiek novērsts turpmāks kaitējums un riski.

URI jēdziens