Skip to main content

Show filters

Hide filters

kārtot tabulā apsekojuma rezultātus

Description

Description

Apkopot un organizēt interviju un aptauju atbildes, lai varētu tās analizēt un izdarīt secinājumus.

URI jēdziens