Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
prasmes

ESCO klasifikācijas sadaļā “Prasmes” ir norādīts prasmju veids un ir nošķirti i) prasmju/kompetenču un ii) zināšanu jēdzieni. Tomēr prasmes netiek nošķirtas no kompetencēm. Katram no šiem jēdzieniem katrā no 27 ESCO valodām ir viens galvenais termins un vairāki pakārtotie termini. Katrs jēdziens ietver arī skaidrojumu apraksta veidā.   ESCO klasifikācijas sadaļā “Prasmes” ir 13 485 jēdzieni, kas hierarhiski strukturēti četrās apakškategorijās. Katra apakškategorija attiecas uz dažādiem zināšanu un prasmju/kompetenču jēdzienu veidiem:     

  • Zināšanas      
  • Prasmes      
  • Attieksme un vērtības      
  • Valodu prasmes un zināšanas  

Papildus hierarhijai prasmju apakškopām var piekļūt, izmantojot:      

  • transversālo prasmju hierarhiju     
  • valodu kopumu     
  • digitālo prasmju kopumu    

ESCO prasmju hierarhija tiek nepārtraukti uzlabota. Gaidām jūsu atsauksmes par prasmju un prasmju grupu kvalitāti, izmantojot   mūsu saziņas lapu.      

Copyright notice: The ESCO skill hierarchy is partially based on elements of the existing classification of O*Net and the Canadian skill and knowledge glossary. For more information click šeit.          

O*NET OnLine ir ASV Darba departamenta Nodarbinātības un mācību pārvaldes (USDOL/ETA) izstrādāta lietojumprogramma. To izmanto saskaņā ar CC BY 4.0 licenci. O*NET® ir USDOL/ETA preču zīme.         

Skills and Knowledge Checklist nodrošina Kanādas valdība. Tā patlaban izstrādā sistēmas un produktus, kas ļaus labāk definēt un aprakstīt kompetences, un Skills and Competencies Taxonomy ir pirmā šāda publiski pieejamā klasifikācija.