Skip to main content

Show filters

Hide filters

elastīgi sniegt pakalpojumus

Description

Description

Pielāgot pakalpojumu sniegšanas pieeju, ja mainās apstākļi.

Alternatīvs apzīmējums

sniegt pakalpojumus

piemēroties apstākļiem

sniegt pakalpojumus atbilstoši vajadzībām

Saistība

URI jēdziens