Skip to main content

ESCO ir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju daudzvalodu klasifikācija. ESCO ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”.

ESCO klasifikācija definē un kategorizē prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas ES darba tirgū, kā arī izglītībā un apmācībā. Attiecības starp dažādiem jēdzieniem tajā ir sistematizētas.