Skip to main content

Show filters

Hide filters

għalliem tal-iskola primarja/għalliema tal-iskola primarja

Description

Code

2341.1

Description

Għalliema tal-iskola primarja jagħtu struzzjonijiet lill-istudenti f’livell ta’ skola primarja. Dawn jiżviluppaw pjanijiet ta' lezzjonijiet skont l-għanijiet tal-kurrikulu għall-varjetà tas-suġġetti li jgħallmu, inklużi l-matematika, il-lingwi, l-istudji tan-natura u l-mużika. Huma jissorveljaw l-iżvilupp tat-tagħlim tal-istudenti u jevalwaw l-għarfien u l-ħiliet tagħhom dwar is-suġġetti mgħallma permezz ta’ testijiet. Jibnu l-kontenut tal-kors tagħhom fuq l-għarfien tal-istudenti dwar tagħlim preċedenti u jħeġġuhom japprofondixxu l-fehim tagħhom dwar is-suġġetti li huma interessati fihom. Huma jużaw riżorsi tal-klassi u metodi ta’ tagħlim biex joħolqu ambjent ta’ tagħlim li jispira. L-għalliema tal-iskejjel primarji jikkontribwixxu wkoll għall-avvenimenti skolastiċi u jikkomunikaw mal-ġenituri u l-persunal amministrattiv.

Lejbil alternattiva

għalliema tal-iskola primarja

għalliema tal-mużika tal-iskola primarja

għalliem tal-iskola primarja

għalliem tal-mużika tal-iskola primarja

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI