Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ħaddiem li jagħti informazzjoni liż-żgħażagħ

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Il-ħaddiema li jagħtu informazzjoni liż-żgħażagħ jipprovdu servizzi ta’ informazzjoni, gwida u konsulenza liż-żgħażagħ f’varjetà ta’ kuntesti sabiex jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ u jappoġġaw il-benesseri u l-awtonomija tagħhom. Huma jiżguraw li dawk is-servizzi jkunu aċċessibbli, ikollhom ir-riżorsi adegwati u jkunu attraenti għaż-żgħażagħ u jmexxu attivitajiet immirati biex jilħqu l-popolazzjoni kollha taż-żgħażagħ, b’mezzi li huma effettivi u xierqa għal gruppi u ħtiġijiet differenti. Il-ħaddiema li jagħtu informazzjoni liż-żgħażagħ għandhom l-għan li jippermettu liż-żgħażagħ jagħmlu l-għażliet infurmati tagħhom stess u jsiru ċittadini attivi. Huma jaħdmu fi sħubija mill-qrib ma’ servizzi oħrajn.

Lejbil alternattiva

/ ħaddiema li tagħti informazzjoni liż-żgħażagħ

animatriċi ta 'informazzjoni għaż-żgħażagħ

animatur ta 'informazzjoni għaż-żgħażagħ

aġent taż-żgħażagħ

direttriċi taċ-ċentru taż-żgħażagħ

direttur taċ-ċentru taż-żgħażagħ

esperta fl-informazzjoni taż-żgħażagħ

espert fl-informazzjoni taż-żgħażagħ

faċilitatur taż-żgħażagħ

fornitur ta 'informazzjoni għaż-żgħażagħ

informatur taż-żgħażagħ

konsulenta dwar informazzjoni għaż-żgħażagħ

konsulenta tal-karriera taż-żgħażagħ

konsulenta tal-proġett taż-żgħażagħ

konsulenta taż-żgħażagħ

konsulent dwar informazzjoni għaż-żgħażagħ

konsulent tal-karriera taż-żgħażagħ

konsulent tal-proġett taż-żgħażagħ

konsulent taż-żgħażagħ

maniġer extra-kurrikulari

mexxejja tal-missjoni ta 'informazzjoni

mexxej tal-missjoni ta 'informazzjoni

moderatur taż-żgħażagħ

operatriċi ta 'informazzjoni u pariri għaż-żgħażagħ

parrinu taż-żgħażagħ

tekniku ta 'informazzjoni u pariri għaż-żgħażagħ

ħaddiema bl-informazzjoni fuq il-post

ħaddiema taż-żgħażagħ fl-iskola

ħaddiem bl-informazzjoni fuq il-post

ħaddiem taż-żgħażagħ fl-iskola

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI