Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

għalliem ta’ skola ta’ Steiner/għalliema ta’ skola ta’ Steiner

Description

Code

2341.1.1

Description

Għalliema ta’ skola ta’ Steiner jedukaw lill-istudenti li jużaw approċċi li jirriflettu l-filosofija u l-prinċipji ta’ (Waldorf) Steiner. Huma jiffukaw fuq attivitajiet prattiċi fil-kurrikulu u jagħtu struzzjonijiet lill-klassijiet tagħhom b’mod li jenfasizza l-iżvilupp tal-kapaċitajiet soċjali, kreattivi u artistiċi tal-istudenti. Għalliema ta’ skola ta’ Steiner jagħtu struzzjonijiet lill-istudenti f’suġġetti simili għal dawk f’edukazzjoni standardizzata, għalkemm jużaw approċċ differenti, u bl-eċċezzjoni ta’ ammont ogħla ta’ klassijiet iffukati fuq prattika u teorija kreattiva u artistika. Huma jużaw tekniki ta’ tagħlim li jappoġġaw il-filosofija ta’ skola ta’ Steiner (Waldorf), jevalwaw il-progress tat-tagħlim tal-istudenti u jikkomunikaw ma’ persunal ieħor tal-iskola.

Lejbil alternattiva

għalliema ta’ skola ta’ Steiner Waldorf

edukatur ta’ skola ta’ Steiner Waldorf

għalliema fi skola ta’ Steiner

edukatriċi ta’ skola ta’ Steiner Waldorf

għalliem ta’ skola ta’ Waldorf

edukatur ta’ skola ta’ Waldorf

għalliema ta’ skola ta’ Waldorf

prattikant tat-tagħlim ta’ skola ta’ Steiner

prattikanta tat-tagħlim ta’ skola ta’ Steiner

edukatriċi ta’ skola ta’ Waldorf

għalliem ta’ skola ta’ Steiner Waldorf

għalliem ta’ skola ta’ Steiner

għalliema ta’ skola ta’ Steiner

għalliem fi skola ta’ Steiner

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI