Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinatur tar-rispons fl-emerġenzi/koordinatriċi tar-rispons fl-emerġenzi

Description

Code

2263.1

Description

Il-koordinaturi tar-rispons fl-emerġenzi janalizzaw ir-riskji potenzjali bħal diżastri u emerġenzi għal komunità jew istituzzjoni u jiżviluppaw strateġija biex jirreaġixxu għal dawn ir-riskji. Huma jiddeskrivu linji gwida għar-rispons għal emerġenza sabiex jitnaqqsu l-effetti. Huma jedukaw lill-partijiet li jinsabu f’riskju fuq dawn il-linji gwida. Huma jittestjaw ukoll pjanijiet ta’ rispons u jiżguraw li l-provvisti u t-tagħmir meħtieġa jkunu fis-seħħ f’konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sikurezza.

Lejbil alternattiva

koordinatriċi fl-emerġenzi

koordinatur tar-rispons fl-emerġenzi

koordinatur fl-emerġenzi

koordinatriċi tar-rispons fl-emerġenzi

koordinatriċi tat-tħejjija għall-emerġenzi

koordinatriċi tat-tħejjija għad-diżastri

koordinatur tat-tħejjija għall-emerġenzi

uffiċjal tal-ippjanar fl-emerġenzi

koordinatur tat-tħejjija għad-diżastri

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

Il-kunċett tal-URI