Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

maniġer tal-akkwiżizzjonijiet ta’ proprjetà

Description

Code

3334.2

Description

Maniġers tal-akkwiżizzjonijiet tal-proprjetà jiżguraw tranżazzjonijiet ta’ akkwiżizzjonijiet tal-art jew tal-proprjetà. Huma jikkollaboraw mal-partijiet ikkonċernati rilevanti dwar l-aspetti finanzjarji u r-riskji li jirriżultaw mill-akkwist ta’ proprjetà. Il-maniġers tal-akkwisti tal-proprjetà jiżguraw konformità mar-rekwiżiti legali għax-xiri tal-proprjetà u jieħdu ħsieb tad-dokumentazzjoni kollha u t-tekniki tal-għeluq meħtieġa.

Lejbil alternattiva

direttriċi tas-servizzi tal-akkwiżizzjoni tal-proprjetà

direttur tas-servizzi tal-akkwiżizzjoni tal-proprjetà

koordinatriċi tal-akkwiżizzjonijiet tal-artijiet

koordinatur tal-akkwiżizzjonijiet tal-artijiet

maniġer tal-akkwiżizzjonijiet tal-artijiet

maniġer tal-akkwiżizzjonijiet tal-proprjetà immobbli

maniġer tal-assi

maniġer tal-proprjetà immobbli

maniġer taż-żona tal-akkwiżizzjonijiet tal-proprjetà

speċjalista tal-akkwiżizzjonijiet tal-artijiet

speċjalista tal-akkwiżizzjonijiet tal-proprjetà immobbli

superviżur tat-tranżazzjonijiet tal-proprjetà

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI