Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inġinier tas-sigurtà tal-ICT

Description

Code

2529.7

Description

L-inġiniera tas-sigurtà tal-ICT jagħtu pariri u jimplimentaw soluzzjonijiet biex jikkontrollaw l-aċċess għad-data u għall-programmi u jiżguraw il-protezzjoni tal-missjoni u tal-proċessi tan-negozju tal-organizzazzjoni. L-inġiniera tas-sigurtà tal-ICT huma l-gwardjani tal-informazzjoni fi ħdan organizzazzjoni jew prodott billi huma responsabbli għall-protezzjoni u s-sigurtà tas-sistemi relatati. Huma inkarigati min-network u mis-sistemi f’kapaċità ta’ sigurtà, u jiddisinjaw, jippjanaw u jeżegwixxu l-arkitettura tas-sigurtà tas-sistema, inklużi mudelli ta’ referenza, arkitetturi tas-segmenti u tas-soluzzjonijiet, u politiki u proċeduri tas-sigurtà. Huma jaġġornaw u jtejbu s-sistemi ta’ sigurtà b’rispons għal inċidenti relatati mas-sigurtà. L-inġiniera tas-sigurtà tal-ICT jikkollaboraw mat-tim tas-sigurtà biex jidentifikaw, jivvalidaw u jimponu r-rekwiżiti u biex jipparteċipaw fl-għażla tal-miri, fil-validazzjoni, fis-sinkronizzazzjoni u fl-eżekuzzjoni ta’ azzjonijiet ċibernetiċi. Huma jikkollaboraw ma’ pjanifikaturi, operaturi u/jew analisti oħrajn biex jipprovdu analiżi ta’ wara l-avveniment.

Lejbil alternattiva

/ inġiniera tas-sigurtà tal-ICT

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI