Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsulent ta’ gwida għall-karriera/konsulenta ta’ gwida għall-karriera

Description

Code

2423.1

Description

Il-konsulenti tal-gwida dwar il-karrieri jipprovdu gwida u pariri lill-adulti u lill-istudenti dwar kif jagħmlu għażliet edukattivi, ta’ taħriġ u okkupazzjonali u jassistu lin-nies fil-ġestjoni tal-karrieri tagħhom, permezz tal-ippjanar tal-karriera u l-esplorazzjoni tal-karriera. Huma jgħinu fl-identifikazzjoni ta’ għażliet għal karrieri futuri, jassistu lill-benefiċjarji fl-iżvilupp tal-kurrikulu tagħhom u jgħinu lin-nies jirriflettu fuq l-ambizzjonijiet, l-interessi u l-kwalifiki tagħhom. Il-konsulenti tal-gwida dwar il-karrieri jistgħu jipprovdu pariri dwar diversi kwistjonijiet ta’ ppjanar tal-karriera u jagħmlu suġġerimenti għall-apprendiment tul il-ħajja, jekk meħtieġ, inklużi rakkomandazzjonijiet ta’ studju. Huma jistgħu wkoll jassistu lill-individwu fit-tfittxija għal impjieg jew jipprovdu gwida u pariri biex jippreparaw kandidat għar-rikonoxximent ta’ tagħlim preċedenti.

Lejbil alternattiva

konsulent ta’ gwida għall-karriera

konsulenta ta’ gwida għall-karriera fl-iskejjel

konsulent ta’ gwida għall-karriera fl-iskejjel

prattikant tal-gwida għall-karriera

konsulenta ta’ gwida għall-karriera

konsulenta edukattiva

konsulenta tal-karrieri fl-iskejjel

konsulent tal-karrieri fl-iskejjel

konsulent tal-karrieri

konsulent edukattiv

prattikanta tal-gwida għall-karriera

konsulenta tal-karrieri

uffiċjal tal-karrieri

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI