Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

għalliem tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali/għalliema tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali

Description

Code

2352.1.2

Description

L-għalliema tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali jipprovdu tagħlim speċjali lill-istudenti b’varjetà ta’ diżabilitajiet f’livell tal-kindergarten u jiżguraw li jilħqu l-potenzjal tat-tagħlim tagħhom. Xi għalliema tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali jaħdmu ma’ tfal li għandhom diżabilità ħafifa sa moderata, u jimplimentaw kurrikulu modifikat biex jaqblu mal-bżonnijiet speċifiċi ta’ kull student. Għalliema oħrajn tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali jgħinu u jagħtu struzzjonijiet lill-istudenti b’diżabiltajiet intellettwali u awtiżmu, filwaqt li jiffokaw fuq it-tagħlim dwar il-litteriżmu bażiku u l-ħiliet għall-ħajja. L-għalliema kollha jivvalutaw il-progress tal-istudenti, filwaqt li jqisu l-punti pożittivi u n-nuqqasijiet tagħhom, u jikkomunikaw is-sejbiet tagħhom lil ġenituri, konsulenti, amministraturi u partijiet oħra involuti.

Lejbil alternattiva

għalliema tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali

għalliema tal-iskola tan-nuna għal persuni bi bżonnijiet speċjali

għalliema tal-kindergarten għal edukazzjoni inklużiva

għalliema tal-kindergarten għal persuni bi bżonnijiet speċjali

għalliem tal-iskola preprimarja għal persuni bi bżonnijiet speċjali

għalliem tal-iskola tan-nuna għal persuni bi bżonnijiet speċjali

għalliem tal-kindergarten għal edukazzjoni inklużiva

għalliem tal-kindergarten għal persuni bi bżonnijiet speċjali

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI