Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

uffiċjal tar-riżorsi umani

Description

Code

2423.3

Description

L-uffiċjali tar-riżorsi umani jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji li jgħinu lil min iħaddimhom biex jagħżlu u jżommu persunal ikkwalifikat kif xieraq fi ħdan dak is-settur tan-negozju. Huma jirreklutaw il-persunal, iħejju riklami dwar ix-xogħol, jintervistaw u jagħmlu lista qasira ta’ nies, jinnegozjaw mal-aġenziji tal-impjiegi, u jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. L-uffiċjali tar-riżorsi umani jamministraw ukoll il-pagi, jirrevedu s-salarji u jagħtu pariri dwar il-benefiċċji tar-rimunerazzjoni u l-liġi dwar l-impjiegi. Huma jagħmlu arranġamenti għal opportunitajiet ta’ taħriġ biex itejbu l-prestazzjoni tal-impjegati.

Lejbil alternattiva

esperta tal-persunal

għalliem tal-kompetenzi

reklutatriċi tal-persunal

għalliema tal-ħiliet

amministratriċi tal-persunal

speċjalista tal-iżvilupp tal-persunal

espert tal-persunal

reklutatur tal-persunal

għalliem tal-ħiliet

kowċ tat-tagħlim tul il-ħajja

għalliema tal-kompetenzi

amministratur tal-persunal

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI