Skip to main content

Show filters

Hide filters

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem

Description

Description

Promozzjoni u rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-diversità fid-dawl tal-ħtiġijiet fiżiċi, psikoloġiċi, spiritwali u soċjali tal-individwi awtonomi, filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet, it-twemmin u l-valuri tagħhom, u l-kodiċijiet internazzjonali u nazzjonali tal-etika, kif ukoll l-implikazzjonijiet etiċi tal-provvista tal-kura tas-saħħa, filwaqt li jiġi żgurat d-dritt tagħhom għall-privatezza u tiġi onorata l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni dwar il-kura tas-saħħa.

Relazzjonijiet

Il-kunċett tal-URI