Skip to main content

Show filters

Hide filters

applikazzjoni ta’ prattiki ta’ iġjene tal-annimali

Description

Description

Ippjanar u użu ta’ miżuri ta’ iġjene xierqa biex tiġi evitata t-trażmissjoni tal-mard u tiġi żgurata iġjene ġenerali effettiva. Żamma u osservanza ta’ proċeduri u regolamenti tal-iġjene meta wieħed jaħdem mal-annimali, komunikazzjoni tal-kontrolli u l-protokolli tal-iġjene tas-sit lil oħrajn. Immaniġġjar tar-rimi sikur tal-iskart skont ir-regolamenti tad-destinazzjoni u lokali.

Relazzjonijiet

Il-kunċett tal-URI