Skip to main content

Show filters

Hide filters

twettiq ta’ studju tal-fattibbiltà dwar il-grilja intelliġenti

Description

Description

Twettiq tal-evalwazzjoni u tal-valutazzjoni tal-potenzjal ta’ grilja intelliġenti fi ħdan il-proġett. Twettiq ta’ studju standardizzat biex jiġu ddeterminati l-kontribut, il-kostijiet u r-restrizzjonijiet tal-iffrankar tal-enerġija, u twettiq ta’ riċerka biex jiġi appoġġat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Kunsiderazzjoni tal-isfidi u tal-opportunitajiet assoċjati mal-implimentazzjoni tat-teknoloġiji mingħajr fili għall-grilji intelliġenti.

Lejbil alternattiva

tiddetermina kunċett ta’ grid intelliġenti

Il-kunċett tal-URI