Skip to main content

Show filters

Hide filters

kollaborazzjoni bejn il-bnedmin u r-robots

Description

Description

Il-Kollaborazzjoni bejn il-Bnedmin u r-Robots hija l-istudju ta’ proċessi kollaborattivi li fihom l-aġenti umani u dawk robotiċi jaħdmu flimkien biex jiksbu għanijiet kondiviżi. Il-Kollaborazzjoni bejn il-Bnedmin u r-Robots (“Human-Robot Collaboration” - HRC) hija qasam ta’ riċerka interdixxiplinari li tinkludi r-robotika klassika, l-interazzjoni bejn il-bnedmin u l-kompjuter, l-intelliġenza artifiċjali, id-disinn, ix-xjenzi konjittivi u l-psikoloġija. Hija relatata mad-definizzjoni tal-pjanijiet u mar-regoli għall-komunikazzjoni biex jitwettaq kompitu u jinkiseb għan f’azzjoni konġunta ma’ robot.

Il-kunċett tal-URI