Skip to main content

Show filters

Hide filters

żvilupp tal-politika tal-ikel

Description

Description

Parteċipazzjoni fit-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar tekniki ta’ produzzjoni u ta’ pproċessar, kummerċjalizzazzjoni, disponibbiltà, użu u konsum ta’ ikel, fl-interess ta’ laqgħa jew ta’ avvanzar ta’ objettivi soċjali sabiex jiġi influwenzat it-tħaddim tas-sistema tal-ikel u tal-agrikoltura. Dawk li jfasslu l-politika dwar l-ikel jinvolvu ruħhom f’attivitajiet bħar-regolamentazzjoni ta’ industriji relatati mal-ikel, l-istabbiliment ta’ standards ta’ eliġibbiltà għal programmi ta’ assistenza tal-ikel għall-foqra, filwaqt li jiġu żgurati s-sikurezza tal-provvista tal-ikel, it-tikkettar tal-ikel, kif ukoll il-kwalifiki ta’ prodott sabiex jitqies bħala organiku. 

Il-kunċett tal-URI