Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

politika Ewropea dwar is-sigurtà tal-ikel

Description

Description

Assigurazzjoni ta’ livell għoli ta’ sikurezza tal-ikel fl-UE permezz ta’ miżuri koerenti mill-għalqa sal-platt u monitoraġġ adegwat, filwaqt li jiġi żgurat suq intern effettiv. L-implimentazzjoni ta’ dan l-approċċ tinvolvi diversi azzjonijiet, jiġifieri:

l-assigurazzjoni ta’ sistemi ta’ kontroll effettivi u l-evalwazzjoni tal-konformità mal-istandards tal-UE fis-sikurezza u l-kwalità tal-ikel, fl-UE u f’pajjiżi terzi fir-rigward tal-esportazzjonijiet tagħhom lejn l-UE;
il-ġestjoni ta’ relazzjonijiet internazzjonali ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel;
il-ġestjoni ta’ relazzjonijiet mal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u l-assigurazzjoni ta’ ġestjoni tar-riskju bbażata fuq ix-xjenza.

Il-kunċett tal-URI