Skip to main content

Show filters

Hide filters

strateġiji għall-immaniġġar ta’ każijiet ta’ abbuż tal-anzjani

Description

Description

Il-firxa ta’ strateġiji u approċċi utilizzati fl-identifikazzjoni, fit-terminazzjoni, u fil-prevenzjoni ta’ każijiet ta’ abbuż fuq l-anzjani. Dan jinkludi l-fehim tal-metodi u l-proċeduri użati biex jiġu rikonoxxuti każijiet ta’ abbuż fuq l-anzjani, l-implikazzjonijiet legali ta’ mġiba abbużiva; u l-attivitajiet possibbli ta’ intervent u ta’ riabilitazzjoni.

Il-kunċett tal-URI