Skip to main content

Show filters

Hide filters

żvilupp ta’ pjanijiet ta’ kontinġenza għall-emerġenzi

Description

Description

Komponiment ta’ proċeduri li jiddeskrivu azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu f’każ ta’ emerġenza, b’kont meħud tar-riskji u l-perikli kollha li jistgħu jkunu involuti, filwaqt li jiġi żgurat li l-pjanijiet jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza u li jirrappreżentaw l-azzjoni l-aktar sikura.

Il-kunċett tal-URI