Skip to main content

Show filters

Hide filters

irrapportar tas-sejbiet tat-testijiet

Description

Description

Irrapportar tar-riżultati tat-testijiet b’enfasi fuq is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet, filwaqt li ssir distinzjoni bejn ir-riżultati skont il-livelli ta’ severità. Inklużjoni tal-informazzjoni rilevanti mill-pjan tal-ittestjar u spjegazzjoni tal-metodoloġiji tat-test, bl-użu ta’ metriċi, ta’ tabelli, u ta’ metodi viżwali għall-iċċarar fejn ikun meħtieġ.

Relazzjonijiet

Il-kunċett tal-URI