Skip to main content

Show filters

Hide filters

żvilupp ta’ attivitajiet edukattivi mhux formali

Description

Description

Żvilupp ta’ attivitajiet ta’ edukazzjoni mhux formali mmirati għall-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ. Dawn l-attivitajiet isiru barra mis-sistema ta’ tagħlim formali. L-apprendiment ikun intenzjonat iżda volontarju u jsir f’ambjenti differenti. L-attività u l-korsijiet jistgħu jitmexxew minn faċilitaturi tal-apprendiment professjonali, bħal, iżda mhux limitati għal, mexxejja taż-żgħażagħ, ħarrieġa, ħaddiema li jagħtu l-informazzjoni liż-żgħażagħ.

Relazzjonijiet

Il-kunċett tal-URI