Skip to main content

Show filters

Hide filters

teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli

Description

Description

It-tipi differenti ta’ sorsi tal-enerġija li ma jistgħux jiġu eżawriti, bħall-enerġija mir-riħ, mix-xemx, mill-ilma, mill-bijomassa, u mill-bijofjuwil. It-teknoloġiji differenti użati biex dawn it-tipi ta’ enerġija jiġu implimentati b’mod dejjem jiżdied, bħat-turbini tar-riħ, id-digi idroelettriċi, il-fotovoltajċi, u l-enerġija solari kkonċentrata.

Relazzjonijiet

Il-kunċett tal-URI