Skip to main content

L-ESCO hi l-klassifikazzjoni multilingwi tal-Ħiliet, tal-Kompetenzi, tal-Kwalifiki u tal-Impjiegi Ewropej. L-ESCO hi parti mill-istrateġija Ewropa 2020.

Il-klassifikazzjoni tal-ESCO tidentifika u tikkategorizza l-ħiliet, il-kompetenzi, il-kwalifiki u l-impjiegi rilevanti għas-suq tax-xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-UE. Hi sistematikament turi r-relazzjonijiet bejn il-kunċetti differenti.