Skip to main content

ESCO er en klassifisering av ferdigheter, kvalifikasjoner og yrker på en rekke europeiske språk. ESCO er en del av Europa 2020-strategien

ESCO-klassifiseringen identifiserer og grupperer ferdigheter, kvalifikasjoner og yrker som er relevante for arbeidsmarkedet og for utdanning og opplæring i EU. Den viser forholdet mellom ulike begreper på en systematisk måte.