Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medisinsk fysiker

Description

Code

2269.3

Description

Medisinske fysikere gir råd om emner relatert til strålingsfysikk relevant for medisinsk eksponering. De er ansvarlige for dosimetri og optimaliseringen av strålingsbeskyttelsen til pasienter og andre personer som utsettes for medisinsk eksponering, inkludert bruk av diagnostiske referansenivåer. Eksperter på medisinsk fysikk er involvert i valg av medisinsk radiologisk utstyr, kvalitetssikring, inkludert godkjenningstesting, klargjøring av tekniske spesifikasjoner og installasjon, design og overvåking av de medisinske radiologiske installasjonene. De analyserer også hendelser som involverer utilsiktet eller tilfeldig medisinsk eksponering, og er ansvarlig for opplæring av brukere og andre ansatte i relevante aspekter av strålingsbeskyttelse.

Scope note

Excludes physicists and medical physicists

Alternativ betegnelse

ekspert på medisinsk fysikk

MPE

medisinsk stråling fysikk sikkerhet spesialist

medisinsk fysikk spesialist

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: